06 123 204 12

Tarieven

Kosten per consult

De kosten per consult bedragen € 75,- (2021)
Deze prijs is exclusief eventuele kruiden. Een toelichting hierover vindt u bij “Behandelingen-Kruiden”.

Het consult dient contant betaald te worden. Er is geen pinapparaat aanwezig.

U ontvangt aan het eind van uw consult een rekening / bewijs van betaling voor uw ziektekostenverzekeraar.

Verzekering & Beroepsvereniging & Registraties
Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT, lidnummer 99.199 en de Koepelorganisatie RBCZ/SCAG, registratienummer 601029R. De praktijk voldoet aan de Plato eindtermen, heeft een AGB-code en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Hierdoor worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars, indien u een aanvullende verzekering heeft.