06 123 204 12

Tarieven

Kosten per consult

De kosten per consult bedragen € 80,- (2024)
Deze prijs is exclusief eventuele kruiden. Een toelichting hierover vindt u bij “Behandelingen-Kruiden”.

Het consult dient contant betaald te worden. Er is geen pinapparaat aanwezig.

U ontvangt aan het eind van uw consult een rekening / bewijs van betaling voor uw ziektekostenverzekeraar.

Verzekering & Beroepsvereniging & Registraties
Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT (99.199), de overkoepelende organisatie het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ (601029R) en de klachten- en geschilleninstantie Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, de SCAG (15543), waar u terecht kunt met eventuele klachten. De praktijk voldoet aan de Plato eindtermen, heeft een AGB-code en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (01165436).
Hierdoor worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars, indien u een aanvullende verzekering heeft.

 

Klik op bovenstaande logo’s voor meer informatie.